• Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμών και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV)
 • Τοποθέτηση Συστημάτων Ελεγχόμενης Πρόσβασης (Access Control)
 • Συντήρηση - Εγκατάσταση Πυρασφάλειας (Fire Director)
 • Συστήματα Συναγερμών Ενσύρματα & Ασύρματα General Electric
 • Σύστημα Ασφαλείας Caddx σειρά NX (κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη παρέχονται και άλλες επώνυμες εταιρείες)
 • Απομακρυσμένο GPRS TRACKER παρακoλoύθnσnς οχημάτων
 • Αντικλεπτικές αντένες RF
 • Σύνδεση ΚΛΣ σε πλήρη 24ωρη βάση
 • Συντήρηση όλων ίων συστημάτων συναγερμού
 • Μεταφορά εικόνας μέσω internet

1Ο χρόνη εμπειρία και τεχνογνωσία στα συστήματα ασφαλείας & στις στατικές φύλαξης κατακτώντας έτσι ηγετική θέση στην αγορά!

 • Για περισσότερους από 200 συνεργάτες εγκαταστάτες, που τοποθετούν συστήματα ασφαλείας, η Group22 αποτελεί την πρώτη επιλογή Κέντρου λήψης Σημάτων, στο οποίο εμπιστεύονται την ασφάλεια των πελατών τoυs.
 • Μελετάμε διεξοδικά όλες τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε λύσης και σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε την καλύτερη και πιο αξιόπιστη εφαρμογή ασφάλειας. Είτε πρόκειται για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους, μικρής ή μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση, οικιακούς ή επαγγελματικούς πελάτες, επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους αλλά και μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η Group 22 εξασφαλίζει καθημερινά την απρόσκοπτη λειτουργία και την απόλυτη ασφάλεια. Πως το επιτυγχάνουμε;
 • Λειτουργώντας με αυστηρότατες, διαδικασίες και πολλαπλά εσωτερικά επίπεδα ελέγχου, διατηρώντας μηδενικά επίπεδα σφάλματος και με διαρκή επιτήρηση όλων των λειτουργιών απόλυτου ελέγχου.
 • Η περιουσία, η ασφάλεια, η φύλαξη, η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα του κάθε πελάτη μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και τα εξασφαλίζουμε κάθε λεπτό με απόλυτη επιτυχία.
 • Η «Group22» εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισή Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, σύμφωνα με το οποίο η ποιότητα στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών της πιστοποιείται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς.