Η Group 22 ιδρύθηκε το 2004, είναι Ελληνική Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης

και Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφάλειας. 

Τα κεντρικά γραφεία και οι καθετοποιημένες εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην Αθήνα, με υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Παρέχει υπηρεσίες φύλαξης σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτών, επιχειρήσεων, Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, δημοσίων υπηρεσιών και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Στόχος της η κάλυψη των αναγκών των πελατών της, 24 ώρες 365 μέρες το χρόνο.

Η 11 χρονη εμπειρία μας, η τεχνογνωσία στα συστήματα ασφαλείας, η συνεχή ανάπτυξη και η διαρκής εξειδίκευση μας, επιβραβεύονται και από το παγκόσμιο Ινστιτούτο TUV-ICB HELLAS Α.Ε., μέσω τους Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας μας οφείλεται σε:

  • Αυστηρά κριτήρια επιλογής ανθρωπίνου δυναμικού
  • Χρήση άριστηςτεχνολογίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και εξοπλισμού
  • Άμεση κάλυψη έκτακτων αναγκών / υπηρεσιών
  • Διαφύλαξη απορρήτου
  • Μελέτη και σχεδίαση υπηρεσιών ασφαλείας (πρόληψη και αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου)
  • Ορθή χρήση παροχής υπηρεσιών και εξοπλισμού, παράλληλα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η φιλοσοφία μας ένα βήμα μπροστά 

Η φιλοσοφία μας είναι απλή και πρέπει να είναι απλή. Οι πελάτες μας δημιουργούν, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό ή προσωπι­κό επίπεδο. Προορισμός μας είναι να προστατεύουμε και να εξασφαλί­ζουμε κάθε τι που δημιουργούν. Με συνέχεια και συνέπεια. Είμαστε από­λυτοι: Σε θέματα ασφάλειας και προστασίας ημίμετρα δεν χωρούν.

Η ασφάλεια, η σιγουριά, η ιδιωτικότητα είναι σημαντικά ανθρώπινα αγαθά. Η Group 22 και όλοι οι εργαζόμενοι της δεσμεύονται να τα εξασφαλίζουν από κάθε κίνδυνο και απειλή. Εξελίσσουμε διαρκώς τιε μεθόδους και τιε τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε καθώς εξελίσσονται οι ανάγκες των πελατών μας. Ευθύνη μας είναι να είμαστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά από οποιαδήποτε απειλή. Τίποτα δεν πρέπει να διαταράξει την σιγουριά και την ασφά­λεια των πελατών μας. Έτσι μπορούν να συνεχίσουν να δημιουργούν.

Κάθε μας επαφή με έναν νέο πελάτη, μικρό ή μεγάλο, είναι η αρχή μιας μακρόχρονης σχέσης βασισμένη στην εχεμύθεια, την άμεση καθημερινή συνεργασία και την συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών μας. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας έμπρακτα και σε βάθος χρόνου, 24 ώρες το εικο­σιτετράωρο.

Ακριβώς για αυτό, το σύγχρονο Κέντρο Λήψης Σημάτων, 24ωρης λειτουργιάς, εξασφαλίζει την άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά (διάρρηξη, προσωπική απειλή, φωτιά κλπ) με την ενημέρωση τόσο των ιδιοκτητών του φυλασσόμενου χώρου όσο και των αντίστοιχων Αστυ­νομικών Αρχών, όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Ποιότητα - Πιστοποιήσεις

H εγγύηση για ο,τι σας είναι σημαντικό.

Η Group22, με στόχο την συνεχή παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφάλειας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα ποιότητας. Τόσο σε επί­πεδο εσωτερικής λειτουργίας όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, η εταιρεία μεριμνά έμπρακτα για τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξή της.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2001

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και την ποιοτική διαχείριση των επιχειρήσεων.

Η Group 22, λειτουργώντας σύμφωνα με συγκεκριμένη πολιτική και αυστηρές διαδικασίες, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2008, διασφαλίζοντας έτσι τόσο την αποτελεσματικότητά της σε επίπεδο λειτουργίας όσο και την αξιοπιστία της για την προσδοκώμενη ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει στους συνδρομητές της.