Η εγγύηση για ο,τι σας είναι σημαντικό

Η Group22, με στόχο την συνεχή παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφάλειας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα ποιότητας. Τόσο σε επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, η εταιρεία μεριμνά έμπρακτα για τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη της.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητα κατά ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2001

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και την ποιοτική διαχείριση των επιχειρήσεων. Η Group 22, λειτουργώντας σύμφωνα με συγκεκριμένη πολιτική και αυστηρές διαδικασίες, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2008, διασφαλίζοντας έτσι τόσο την αποτελεσματικότητα της σε επίπεδο λειτουργίας όσο και την αξιοπιστία της για την προσδοκώμενη ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει στους συνδρομητές της.