Η επιλογή του προσωπικού ασφαλείας της εταιρίας μας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για το χτίσιμο μιας καλής συνεργασίας και στηρίζεται στο χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Κύρια χαρακτηριστικά για εμάς αποτελούν η εχεμύθεια, η εργατικότητα και το ομαδικό πνεύμα.
 

Οι υψηλές απαιτήσεις του πελάτη είναι το κίνητρό μας για τη διαρκή εξέλιξη του προσωπικού μας, το οποίο επιτυγχάνεται με τη συνεχή εκπαίδευσή τους τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με χορήγηση αντίστοιχων βεβαιώσεων.

Σεμινάρια από εξειδικευμένους εκπαιδευτές με άδεια από την Ελληνική Αστυνομία και πολυετή εμπειρία στο χώρο των υπηρεσιών φύλαξης.

Εκπαίδευση σε πρακτικό επίπεδο για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε έκτακτου περιστατικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε φύλαξης (πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, τρομοκρατικές ενέργειες, ιατρικά περιστατικά, συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές).