Η Group22 Security διαθέτει ανεξάρτητο ηλεκτρονικό κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού και παρακολούθησης καμερών το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη Βάση και συνδέεται με το σύστημα ασφαλείας του χώρου σας.


Αναλυτικότερα, τα εισερχόμενα σήματα που λαμβάνει το κέντρο μας, είναι τα ακόλουθα:

  • Σήμα διάρρηξης
  • Σήμα ιατρικής ανάγκης
  • Σήμα πυρκαγιάς
  • Σήμα πτώσης μπαταρίας του συστήματος
  • Σήμα παρακολούθησης
  • Σήμα διακοπής ρεύματος και κλοπής οχήματος   
  • Σήμα ελέγχου συστήματος
  • Σήμα προσωπικής απειλής
  • Σήμα θέσεως (0N-0FF)

Επίσης, η εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα μίσθωσης ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας, με την πλήρη παρακολούθησή του από το Κέντρο Λήψης Σημάτων της.

Ολοκληρωμένες Λύσεις Ασφάλειας & Προστασίας!