Η Group 22, εταιρία παροχής υπηρεσιών Φύλαξης και Συστημάτων Ασφάλειας ιδρύθηκε το 2004. Τοποθετήθηκε στην υπηρεσία των πελατών της, και ταχύτατα αναπτύχθηκε, με στόχο να καλύψει το κενό εξειδικευμένων, καινοτόμων και απόλυτα προσωποποιημένων υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας.

Τα κεντρικά γραφεία και οι καθετοποιημένες εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Αθήνα, με υποκαταστήματα στην ελλάδα και το εξωτερικό.

Με κεντρικό άξονα την συνεχή ανάπτυξη και την διαρκή εξειδίκευση, επενδύοντας συστηματικά σε τεχνολογίες αιχμής και στο ανθρώπινο δυναμικό της σε σχέση με τα υψηλότερα διεθνή δεδομένα (standards) κατέκτησε σύντομα ηγετικό ρόλο στη χώρα μας, δίνοντας νέο ουσιαστκό νόημα στις έννοιες Προστασία της Περιουσιας και Διαφύλαξης της Ιδιωτικότητας.

Η Group 22 πιστοποιήθηκε ως προς τον έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών της με το διεθνές πρότυπο σύστημα Διαχειρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007.